خشکبار

Showing 1–12 of 19 results

آجیل پنج مغز دستچین(هر۲۵۰گرم)

58,000 تومان

شامل:

پسته،بادام هندی،بادام،فندق و تخمه ژاپنی

هنگام دریافت سفارش خود،در صورت عدم رضایت (به هر دلیل) همان لحظه مرجوع کنید.

هر یک واحد برابر با ۲۵۰ گرم (خالص) است.

آجیل چهار مغز دستچین(هر۲۵۰گرم)

60,000 تومان

شامل:

پسته،بادام هندی،بادام و فندق

هنگام دریافت سفارش خود،در صورت عدم رضایت (به هر دلیل) همان لحظه مرجوع کنید.

هر یک واحد برابر با ۲۵۰ گرم (خالص) است.

آجیل شیرین دستچین(هر۲۵۰گرم)

42,000 تومان

شامل:

پسته،بادام،فندق،نخودچی،کشمش و انجیر

هنگام دریافت سفارش خود،در صورت عدم رضایت (به هر دلیل) همان لحظه مرجوع کنید.

هر یک واحد برابر با ۲۵۰ گرم (خالص) است.

انجیر خشک(هر۲۵۰گرم)

26,000 تومان

هنگام دریافت سفارش خود،در صورت عدم رضایت (به هر دلیل) همان لحظه مرجوع کنید.

هر یک واحد برابر با ۲۵۰ گرم (خالص) است.

بادام ایرانی خام دستچین(هر۲۵۰گرم)

45,000 تومان

هنگام دریافت سفارش خود،در صورت عدم رضایت (به هر دلیل) همان لحظه مرجوع کنید.

هر یک واحد برابر با ۲۵۰ گرم (خالص) است.

بادام ایرانی شور دستچین(هر۲۵۰گرم)

40,000 تومان

هنگام دریافت سفارش خود،در صورت عدم رضایت (به هر دلیل) همان لحظه مرجوع کنید.

هر یک واحد برابر با ۲۵۰ گرم (خالص) است.

بادام هندی شور(هر۲۵۰گرم)

55,000 تومان

هنگام دریافت سفارش خود،در صورت عدم رضایت (به هر دلیل) همان لحظه مرجوع کنید.

هر یک واحد برابر با ۲۵۰ گرم (خالص) است.

پسته احمد آقایی خام دستچین(هر۲۵۰گرم)

74,000 تومان

هنگام دریافت سفارش خود،در صورت عدم رضایت (به هر دلیل) همان لحظه مرجوع کنید.

هر یک واحد برابر با ۲۵۰ گرم (خالص) است.

پسته احمد آقایی شور دستچین(هر۲۵۰گرم)

74,000 تومان

هنگام دریافت سفارش خود،در صورت عدم رضایت (به هر دلیل) همان لحظه مرجوع کنید.

هر یک واحد برابر با ۲۵۰ گرم (خالص) است.

پسته اکبری شور دستچین(هر۲۵۰گرم)

75,000 تومان

هنگام دریافت سفارش خود،در صورت عدم رضایت (به هر دلیل) همان لحظه مرجوع کنید.

هر یک واحد برابر با ۲۵۰ گرم (خالص) است.

تخمه رژیمی(هر نیم کیلو)

22,000 تومان

هر یک واحد برابر با نیم کیلوگرم است.

تخمه ژاپنی شور (هر۲۵۰گرم)

15,000 تومان

هنگام دریافت سفارش خود،در صورت عدم رضایت (به هر دلیل) همان لحظه مرجوع کنید.

هر یک واحد برابر با ۲۵۰ گرم (خالص) است.

تماس برای خرید
Close
Compare
Wishlist 0
Open Wishlist Page Continue Shopping