میوه خشک

آلو شابلون

35,000 تومان

هر یک واحد برابر با ۲۵۰ گرم (خالص) است.

آناناس خشک

55,000 تومان

هر یک واحد برابر با ۲۵۰ گرم (خالص) است.

انبه خشک

50,000 تومان

هر یک واحد برابر با ۲۵۰ گرم (خالص) است.

پرتقال خشک

25,000 تومان

هر یک واحد برابر با ۲۵۰ گرم (خالص) است.

خرمالو خشک

36,000 تومان

هر یک واحد برابر با ۲۵۰ گرم (خالص) است.

سیب خشک

25,000 تومان

هر یک واحد برابر با ۲۵۰ گرم (خالص) است.

کیوی خشک

35,000 تومان

هر یک واحد برابر با ۲۵۰ گرم (خالص) است.

گلابی خشک

36,000 تومان

هر یک واحد برابر با ۲۵۰ گرم (خالص) است.

مخلوط

40,000 تومان

شامل:

سیب،موز،گلابی،کیوی،پرتقال،آناناس،خرمالو،هلو و آلو شابلون

هر یک واحد برابر با ۲۵۰ گرم(خالص) است.

موز خشک

43,000 تومان

هر یک واحد برابر با ۲۵۰ گرم (خالص) است.

هلو خشک

35,000 تومان

هر یک واحد برابر با ۲۵۰ گرم (خالص) است.

تماس برای خرید
Close
Compare
Wishlist 0
Open Wishlist Page Continue Shopping